Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny vejledning om vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb

01-07-2016

I en ny vejledning beskriver STAR regler og praksis for vurdering af sygemeldtes uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager, hvor den sygemeldte er i et jobafklaringsforløb.

Det er en grundlæggende betingelse for retten til sygedagpenge, at personen er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Det fremgår af sygedagpengelovens § 7. Retten ophører - som udgangspunkt - den dag, hvor den sygemeldte igen er arbejdsdygtig. Det er kommunen, som løbende skal vurdere dette.

Med sygedagpengereformen fik sygemeldte, som er uarbejdsdygtige, men som bl.a. ved revurderingstidspunktet ikke kan få deres sygedagpengeperiode forlænget, ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Kommunen skal, når en person er i et jobafklaringsforløb - ligesom når en person modtager sygedagpenge – løbende vurdere, om personen er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Vejledningen giver en samlet beskrivelse af reglerne i sygedagpengelovens § 7. Vejledningen er en sammenskrivning af tidligere vejledninger på området, Ankestyrelsens praksisundersøgelse om sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed (april 2016) samt udvalgte principafgørelser.

Læs vejledningen om vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb på retsinformation (nyt vindue)