Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Undersøgelse af sygedagpengelovens § 56

25-07-2016

DISCUS har undersøgt kommunernes brug af sygedagpengelovens § 56 for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Undersøgelsen afdækker hvordan kommunerne anvender § 56-aftaler, herunder hvordan kommunerne benytter § 56-aftaler i deres fastholdelsesindsats.

Formålet med en § 56-aftale er at fastholde lønmodtagere i beskæftigelse på trods af øget sygdomsrisiko som følge af en kronisk eller langvarig lidelse. En § 56-aftale giver arbejdsgiveren mulighed for at få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, hvis medarbejderens sygefravær er omfattet af aftalen.

Rapport: Anvendelse af aftaler efter sygedagpengelovens § 56