Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Vejledning om sygedagpengeperioden og forlængelse er opdateret

13-07-2016

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har opdateret vejledningen om sygedagpengeperioden og forlængelse.

Vejledningen om sygedagpengeperioden og forlængelse er opdateret med de nye principafgørelser og lovændringer på området. Bl.a. beskrives den midlertidige ordning med en udvidet ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom samt konsekvensrettelsen af sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 7, som følge af lov nr. 456 af 25. maj 2016.

Derudover er vejledningen opdateret på baggrund af Højesterets dom af 10. september 2015 og Ankestyrelsens principafgørelse 75-15 som fast slår, at udbetalingen af sygedagpenge først kan standses ved revurderingstidspunktet eller udløbet af en af forlængelsesreglerne, når der er truffet en gyldig afgørelse.

Læs vejledningen på retsinformation