Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opstartsevaluering af sygedagpengereformen

01-08-2016

Der er gennemført opstartsevaluering af kommunernes implementering af sygedagpengereformen.

Evalueringen er gennemført i efteråret 2015 af Deloitte og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Evalueringen afdækker, hvordan sygedagpengereformen tidligt efter den er trådt i kraft er implementeret i jobcentrene, og i hvilket omfang intentionerne bag reformen er opfyldt.

Formålet med at gennemføre en opstartsevaluering har været at identificere eventuelle områder, som vil kræve et særligt fokus i det videre arbejde med at implementere reformen.

Læs opstartsevalueringen og den kvantitative evaluering af sygedagpengereformen