Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyt lovforslag gør sygedagpenge til personer med livstruende, alvorlig sygdom til permanent ordning

17-11-2017

Beskæftigelsesministeren har fremsat lovforslag, der skal gøre den midlertidige ordning med sygedagpenge til personer med livstruende, alvorlig sygdom permanent.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har den 14. november 2017 fremsat lovforslag L 90. Formålet med lovforslaget er at gøre en midlertidig ordning permanent, således at:

  • en person, som har en livstruende, alvorlig sygdom, og som opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen, får ret til sygedagpenge fra kommunen. Det gælder, uanset om personen på første fraværsdag har modtaget sygedagpenge i en periode på mere end 22 uger inden for de 9 forudgående kalendermåneder.
  • en person, der er overgået til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, og som under jobafklaringsforløbet får en livstruende, alvorlig sygdom, og som opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen, får ret til sygedagpenge fra kommunen.

Vedtagelse af lovforslaget vil betyde, at en person, som i dag får sygedagpenge efter den midlertidige ordning, kan fortsætte med at modtage sygedagpenge på samme betingelser som førhen. Dermed skal personen ikke overgå til et jobafklaringsforløb d. 1. januar 2018.

Lovforslaget blev fremsat tirsdag d. 14. november 2017 og forventes vedtaget medio december.

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)