Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Regeringens udspil om en forenklet beskæftigelsesindsats på sygedagpengeområdet

20-12-2017

Regeringen har fremlagt et udspil til en mere enkel beskæftigelsesindsats. Hvis udspillet vedtages i den fremlagte form, betyder det en række ændringer på sygedagpengeområdet.

Regeringen er kommet med et udspil om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen, som omhandler flere ens regler på tværs af målgrupper samt færre og mere enkle proceskrav.

På sygedagpengeområdet vil udspillet - hvis det vedtages i sin nuværende form - komme til at betyde, at der bliver mere fleksibilitet i opfølgningssamtalerne, så der ikke længere vil være krav om en fast 4-ugers kadence mellem samtalerne. Hensigten er ikke, at sygemeldte skal have færre opfølgningssamtaler, men at understøtte, at der afholdes samtale på de tidspunkter, hvor det giver mest mening i den enkelte sag.

Med udspilet er der desuden lagt op til, at sygemeldte selv skal booke deres samtaler, så borgerne ad den vej får større grad af medbestemmelse og øget mulighed for at tage styring i egen sag. Endelig vil udspillet også indebære justeringer i forhold til løntilskud og virksomhedspraktik, som gerne skal trække i retning af mere og bedre virksomhedsrettet indsats for sygemeldte.

Nedenfor er nærmere beskrevet, hvad udspillet helt nøjagtigt vil komme til at betyde for sygedagpengeområdet:

Opfølgningssamtalerne

Ifølge udspillet vil der skulle afholdes fire samtaler løbende i løbet af de første seks måneder, både i et sygedagpengeforløb og i et jobafklaringsforløb. Den efterfølgende opfølgning sker efter behov. Den første opfølgning i sygedagpengesager skal fortsat ske inden udgangen af ottende fraværsuge. For personer i jobafklaringsforløb skal den første samtale holdes inden for en uge efter overgangen til jobafklaringsforløb.

Obligatorisk selvbooking

Udspillet vil gøre det obligatorisk for både sygedagpengemodtagere og sygemeldte i jobafklaringsforløb selv at booke deres samtaler - dog med undtagelse af den første samtale i et sygedagpengeforløb.

Løntilskud og virksomhedspraktik

Varighedsbegrænsningen for løntilskud for sygedagpengemodtagere og sygemeldte i jobafklaringsforløb skal ifølge udspillet forenkles til seks måneder, med mulighed for forlængelse yderligere seks måneder efter en konkret vurdering. Det skal desuden være muligt at fortsætte et tilbud om løntilskud på samme arbejdsplads ved skift mellem ydelser. Endelig skal formålsbestemmelsen for virksomhedspraktik justeres, så den mere direkte stiller krav til indholdet og sigtet for virksomhedspraktik.