Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Sygedagpenge til personer med livstruende, alvorlig sygdom

22-12-2017

Det er nu vedtaget, at den midlertidige ordning med sygedagpenge til personer med livstruende, alvorlig sygdom bliver permanent.

Som en opfølgning på sygedagpengereformen har partierne bag reformen med lov nr. 1541 af 19. december 2017 aftalt, at ordningen med sygedagpenge til personer med en livstruende alvorlig sygdom fremover skal være permanent.

Loven betyder at:

  • en person, som har en livstruende, alvorlig sygdom, og som opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen, får ret til sygedagpenge fra kommunen. Det gælder, uanset om personen på første fraværsdag har modtaget sygedagpenge i en periode på mere end 22 uger inden for de 9 forudgående kalendermåneder.
  • en person, der er overgået til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, og som under jobafklaringsforløbet får en livstruende, alvorlig sygdom, og som opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen, får ret til sygedagpenge fra kommunen.

Vedtagelse af loven betyder, at en person, som i dag får sygedagpenge efter den midlertidige ordning, kan fortsætte med at modtage sygedagpenge på samme betingelser som førhen. Dermed skal personen ikke overgå til et jobafklaringsforløb d. 1. januar 2018.

Læs loven på retsinformation (nyt vindue)

Vejledning om sygedagpengeperioden og forlængelse vil blive opdateret inden jul og kan ligeledes læses på www.retsinformation.dk.