Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Tre nye evalueringer relateret til sygedagpengereformen

18-12-2017

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fået udarbejdet tre evalueringer om hhv. jobafklaringsforløb, den obligatoriske lægeerklæring LÆ 285 og om det fremrykkede revurderingstidspunkt.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fået udarbejdet tre evalueringer om hhv. jobafklaringsforløb, den obligatoriske lægeerklæring LÆ 285 og om det fremrykkede revurderingstidspunkt.

Evalueringerne har til formål at belyse, om de tre elementer af reformen fungerer i overensstemmelse med intentionerne bag, eller om der områder, hvor der kan være behov for opfølgende tiltag.

Evaluering om jobafklaringsforløb

Evaluering om den obligatoriske lægeerklæring LÆ 285

Evaluering om det fremrykkede revurderingstidspunkt