Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

I Solrød booker de sygemeldte selv deres samtaler

27-09-2017

I Solrød har de gjort en aktiv indsats for at få sygemeldte til selv at booke deres samtaler, og borgerne har taget rigtig godt imod det.

Muligheden for selvbooking er væsentlig for, at borgere kan få ejerskab over deres forløb. Med sygedagpengereformen blev det fastsat, at sygemeldte skal have mulighed for at booke og ombooke deres samtaler med jobcenteret.

Solrød Kommune har gennem en længere periode haft gode erfaringer med at tilbyde både dagpengemodtagere og de jobparate kontanthjælpsmodtagere mulighed for selv at booke deres samtaler med jobcenteret. De besluttede derfor allerede i foråret, at også de sygemeldte skulle tilbydes denne mulighed. Og det har de sygemeldte taget rigtig godt imod. Allerede i juli var over 40 pct. af opfølgningssamtalerne med de sygemeldte selvbookede. Det er den højeste andel i landet.

Projektlederen i Solrød oplever, at de sygemeldte er rigtig glade for at få mulighed for selv at booke deres samtaler. De sygemeldte kan booke samtalen, hvor det passer bedst muligt, og de kan ombooke, hvis der dukker en forhindring op. Samtidig giver det mulighed for, at den sygemeldte selv kan koordinere med bisidder og andre, når den næste samtale skal planlægges.

Der er, som projektlederen fortæller, selvfølgelig også sygemeldte, som på grund af sygdom ikke selv kan booke deres samtaler. Her fritager sagsbehandlerne borgerne og indkalder i stedet, som de plejer. Udgangspunktet er, at det skal give mening for borgeren.

Men hvad har Solrød gjort for at få så mange af de sygemeldte til selv at booke? Oplevelsen i Solrød er, at de sygemeldte gerne selv vil booke. Det vanskelige er at få ændret arbejdsgangene internt i jobcenteret. Det er et spørgsmål om en kulturændring, hvor borgerne tager ansvaret og bestemmer, hvornår samtalen skal ligge indenfor de frister, som er aftalt med jobcenteret. Denne ændring kræver dialog, ledelsesmæssig opbakning og vedvarende fokus. Og det er denne opskrift, der arbejdes med i Solrød.