Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Selvbooking til sygedagpengemodtagere

13-09-2017

Pr. 1. juli 2017 er der trådt en ændret bekendtgørelse i kraft med nye regler om selvbooking. Med ændringen skal sygedagpengemodtagere tilbydes mulighed for selv at booke samtaler.

Selvbooking er et vigtigt redskab i forhold til at skabe øget grad af medbestemmelse samt større ejerskab for eget forløb blandt borgerne. Siden 1. juli 2017 er selvbooking kommet til sygedagpengeområdet, ved at kommunerne nu skal tilbyde sygemeldte mulighed for selv at booke samtaler. Det er fastsat med en ændret bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager. Af bekendtgørelsens § 17 fremgår, at sygemeldte visiteret til kategori 2 og 3 efter første opfølgningssamtale har mulighed for selv at booke samtaler via Jobnet.

Bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager BEK nr. 880 af 28/06/2017