Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny lovbekendtgørelse samler seneste ændringer på sygedagpengeområdet

28-01-2018

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har samlet de de seneste lovændringer på sygedagpengeområdet i en ny lovbekendtgørelse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en ny lovbekendtgørelse om sygedagpenge. En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af de seneste lovændringer. Formålet er at give en samlet præsentation af den gældende lov. Der er derfor ikke sket ændringer i forhold til den gældende lov.

Lovbekendtgørelsen er udarbejdet på baggrund af vedtagelsen af:

Lov nr. 1541 af 19. december 2017 (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent) (nyt vindue)

Lov nr. 1669 af 26. december 2017 (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, indførelse af modregningsadgang, ændring af klageproces m.v.) (nyt vindue)

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge – LBK nr. 38 af 19. januar 2018 (nyt vindue)