Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Varde har succes med målrettet indsats på sygedagpengeområdet

25-01-2018

Varde Kommune har arbejdet målrettet med sin virksomhedsvendte indsats, og det er lykkedes at nedbringe andelen af borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb.

Varde Kommune har prioriteret en målrettet politisk investering i en virksomhedsrettet fastholdelsesindsats i forhold til sygemeldte i 2012 og igen i 2016. Investeringen har medført gode resultater for sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaringsforløb. I februar 2017 var 2,7 % af borgerne i Varde sygedagpengemodtagere eller personer i jobafklaringsforløb. Efter at være faldet støt i antal udgjorde disse grupper tilsammen 2,2 % i oktober 2017.

Mange bække små

Jens Peter Lund er afdelingsleder i Team Job & Uddannelse i Varde og forklarer, at de gode resultater er en konsekvens af mange forskellige initiativer. Det virksomhedsvendte fokus er en vigtig brik, men Varde har også gennemført ændringer i organisation og investeret i kompetenceudvikling af deres medarbejdere. Varde er også blandt de kommuner, der har sat gang i implementeringen af selvbooking på sygedagpengeområdet med en implementeringsgrad på 4,8 % selvbookede samtaler i oktober 2017, det 12. højeste på landsplan.

Allerede ved indhentning af lægeerklæringen Læ285 overvejes det, hvilke indsatser borgeren kunne have brug for. Forud for indhentningen ringer Varde til både borger og arbejdsgiver og får svar på de tre spørgsmål, der skal understøtte lægens vurdering af sygdommen og kvalificere opfølgningen. I anmodningen angives derudover ofte Jobcentrets foreløbige overvejelser vedr. beskæftigelsesrettet indsats. På denne måde sikres det, at lægen får en god anmodning, som lægger op til, at lægens dialog med den sygemeldte også kommer til at handle om plan og beskæftigelsesrettet indsats. Det er en stor fordel, og det er også medvirkende til, at borger kommer hurtigere i gang.

Siden 2016 har Jobcenter Varde ansat to fysioterapeuter, der med deres faglighed bidrager til, at den sygemeldte får fokus på udvikling af resurser, og dermed fremmer overgangen til praktik og tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Forløbet kaldes Aktiv sygemelding og er organisatorisk placeret i kommunens Center for sundhedsfremme for at fremme sammenhængen mellem sundhed og job.

Udviklingskonsulent Lars Stenkjær tilføjer, at den tidlige indsats suppleres af en indstilling om, at sagen ikke er afsluttet, når borgeren igen er blevet arbejdsdygtig. ”En sygemeldts indsats er kun halvvejs, når personen er arbejdsdygtig. Den slutter først, når personen er tilbage på en arbejdsplads,” slår han fast.

Virksomhedsrettet fastholdelsesindsats

Det virksomhedsrettede fokus præger arbejdet i Jobcenter Varde. Medarbejderen i jobcentret besøger virksomhederne for at inddrage dem i fastholdelsesarbejdet. Teamleder Lilian Hinsch forklarer, at det gør en forskel, når jobcentret er med den sygemeldte ude og se selve virksomheden, at opleve stedet, møde kollegaerne og se arbejdsfunktionerne. Varde har derudover en fast politik om at vende hurtigt tilbage til en virksomhed, der kontakter dem, og det bidrager til det gode samarbejde med virksomhederne.

”Vi vender gerne tilbage samme dag, men ellers altid inden for 24 timer. Det prioriterer vi, det giver nemlig et rigtig godt samarbejde. Virksomheden er det sted, borgeren skal hen, og det er vigtigt, de føler, jobcentret bidrager til at få den sygemeldte tilbage,” forklarer Jens Peter Lund.

Særlig enhed står for opsøgende virksomhedsservice

Jobcenter Varde har etableret en lille enhed, der står for opsøgende virksomhedsservice. Medarbejderne opsøger virksomheder med henblik på at etablere et samarbejde. Resultatet er bl.a. at virksomhederne på forhånd tilkendegiver. at de vil være med til at lave praktikker, og at Varde nu løbende har 250 praktikker i deres praktikpladsbank. Indsatsen handler også om at sende et signal om, at det er vigtigt.

”Vi vil bare det her med det virksomhedsvendte. Som rådgiver indenfor sygedagpenge skal man have sådan et virksomhedsvendt gen. Det skal man have, ellers får man det. Alle ved, det har stor indflydelse, at de sygemeldte har kontakt til arbejdsmarkedet i forhold til at komme i beskæftigelse,” forklarer Jens Peter Lund.

Den politiske investering i Varde kommune har båret frugt. Varde har i 2017 været blandt de bedste kommuner i landet indenfor virksomhedsrettede indsatser på sygedagpengeområdet. Varde har haft den højeste andel af sygedagpengemodtagere, der har deltaget i virksomhedspraktik, privat løntilskud eller offentligt løntilskud i perioden januar-oktober 2017. For personer i jobafklaringsforløb har Varde haft den 8. højeste andel i perioden januar-november 2017.

Kompetenceudvikling

Samtaler med den sygemeldte tidligt i et sygeforløb er også et virksomt redskab i indsatsen. Varde ligger over gennemsnittet både på landsplan og i Syddanmark mht. afholdelsen af samtaler tidligt i et sygedagpengeforløb. Ifølge Jens Peter Lund går samtaleforløbene godt i Varde, men for at gøre det endnu bedre har Varde haft eksterne konsulenter til at sparre med medarbejderne. Konsulenten har overværet samtaleforløbet og efterfølgende sparret med hver enkelt medarbejder og rådgivet om fx rammesætningen af samtalen. Jens Peter Lund bemærker, at medarbejderne var gode i forvejen, men at de valgte at gennemførte forløbet for at gøre dem endnu bedre. Det har været en fordel, at konsulenterne var eksterne, da de så kom med udenforstående øjne og kunne sparre med medarbejderne på den baggrund.

Dertil kommer håndholdt sagssparring, hvor eksterne konsulenter hjælper med at få en borger i virksomhedspraktik eller en delvis raskmelding. Konkret kan det også bestå i at tage med ud på virksomheder og lave sidemandsoplæring.

Det stærke fokus på sygedagpengeindsatsen i almindelighed og det gode samarbejde med virksomhederne i særdeleshed, er favorabelt også i det store perspektiv. Hvis en person er sygemeldt og ikke kan vende tilbage til den samme virksomhed, er det en stor fordel at have et godt samarbejde med andre virksomheder, hvor personen måske kan komme ind og ad den vej komme tilbage til arbejdsmarkedet. I sidste ende gavner det alle, når parterne spiller sammen.

”Det her handler også om at sikre kvalificeret arbejdskraft. Der er ingen, der har råd til, at de sygemeldte ryger ud af arbejdsstyrken, hverken kommunen eller virksomhederne. Den tætte kontakt bidrager både til at sikre, folk kommer tilbage i job, og at virksomhederne kan få den arbejdskraft de skal bruge” afslutter Jens Peter Lund.