Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Datasikkerhed i forbindelse med Praktikertjek af Jobreform fase I

Styrelsen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger i henhold til de gældende regler og anbefalinger fra borgere, som deltager i projektet Praktikertjek af Jobreform fase I.

Formål med indsamlingen af borgernes oplysninger

Oplysningerne skal indgå i projektet ”Praktikertjek af Jobreform fase I”, som skal give STAR viden om, hvorvidt de borgere, der er omfattet af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen, kender til og forstår mekanismerne og incitamenterne i disse regler. I den sammenhæng ønsker vi at vide, om borgerne har overblik over reglernes betydning for deres egen situation, hvordan borgerne omsætter disse regler til konkrete handlinger, og hvilke barrierer der kan være for forståelsen af reglerne.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med Praktikertjek af Jobreform fase I

Styrelsen behandler borgernes oplysninger anonymt, når de deltager i Praktikertjek af Jobreform fase I. Det betyder, at de registrerede oplysninger ikke vil være personhenførbare.

Styrelsens behandling af anonyme oplysninger

Videregivelse af personoplysninger i forbindelse med Praktikertjek af Jobreform fase I

Styrelsen videregiver de indsamlede oplysninger til projektets databehandler, som er MPLOY.

Behandling af personoplysninger efter Praktikertjek af Jobreform fase I

Efter at projektet er afsluttet, vil borgernes oplysninger ikke blive brugt til andre historiske, statistiske eller videnskabelige formål.

Må databehandler og leverandør beholde mine oplysninger?

Efter at samarbejdet mellem databehandleren og styrelsen er ophørt, er databehandleren forpligtet til at slette eller tilintetgøre de oplysninger, som de har modtaget i forbindelse med Praktikertjek af Jobreform fase I.

Sidst opdateret: 05-01-2018