Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Evaluering af jobpræmieordningen

20-11-2013

Udarbejdet af Kraka og Aarhus Universitet

Rapporten evaluerer, om jobpræmieordningen målrettet enlige forsørgere påvirker enlige forsørgeres beskæftigelsessituation.

Jobpræmieordningen til enlige forsørgere var en toårig forsøgsordning, der gav langtidsledige enlige forsørgere en skattefri månedlig præmie, hvis de kom i beskæftigelse. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2011 og var gældende frem til 31. december 2012.

Analysen beskriver beskæftigelsesomfanget for enlige forsørgere før og efter, at jobpræmieordningen blev indført, og undersøger, om der kan måles en effekt på beskæftigelsesudviklingen som følge af jobpræmieordningen. Dette gøres ved at sammenligne udviklingen i beskæftigelsen for de berørte med to sammenlignelige grupper af ledige, der ikke var berettiget til jobpræmien.

Evaluering af jobpræmieordningen (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 09-10-2018