Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Hvad virker for ledige unge?

06-01-2014

Udarbejdet af Kraka

Rapporten sammenfatter eksisterende viden om, hvordan ydelsessystemets indretning og instrumenterne i den aktive beskæftigelsesindsats påvirker unge (19-29 år) lediges afgang fra ledighed.

Litteraturgennemgangen peger overordnet på, at de indsatser i den aktive beskæftigelsesindsats, der virker for ledige generelt, også virker for ledige unge. Det vil sige, at samtaler og vejledningsforløb kan medvirke til at reducere ledighedsforløbenes længde, og at privat løntilskudsforløb er den virksomhedsrettede aktiveringsform, som har den mest positive effekt.

Rapporten finder ligeledes, at ydelsessystemets indretning har betydning for ledighedsforløbenes længde – lavere ydelse og kortere dagpengeperiode forkorter ledighedsperioden og reducerer dermed ledigheden. Dette gælder for såvel unge som andre ledige.

Hvad virker for ledige unge? (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 09-10-2018