Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Økonomiske incitamenter i beskæftigelsespolitikken - En litteraturoversigt

14-04-2016

Udarbejdet af KORA

KORA har udarbejdet et review, der opsamler den væsentligste og mest relevante viden fra dansk og udenlandsk forskningsbaseret litteratur om økonomiske incitamenters påvirkning på lediges overgang til beskæftigelse.

Litteraturgennemgangen er inddelt i tre dele:

Jobpræmieringsordninger: Den ledige får en ekstra økonomisk kompensation, såfremt vedkommende finder beskæftigelse.
Økonomiske sanktioner: Pålægges ledige, der ikke lever op til rådighedsforpligtigelsen, mens de er ledige.
Niveau og (potentiel) varighed af ydelser.


Økonomiske incitamenter i beskæftigelsespolitikken - En litteraturliste (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 09-10-2018