Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opstartsevaluering af seks ugers jobrettet uddannelse

14-04-2016

Udarbejdet af Rambøll

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt Rambøll om at udarbejde en kvalitativ opstartsevaluering af ordningen med seks ugers jobrettet uddannelse. Der er ikke tale om en effektevaluering, idet ordningen endnu er forholdsvis ny, og data på nuværende tidspunkt er begrænsede. Styrelsen har selv bidraget til evalueringen ved at udarbejde en overordnet karakteristik af de ledige, der har benyttet ordningen i 2015. Dette uddybes i kapitel 3.

Opstartsevaluering af seks ugers jobrettet uddannelse (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 05-02-2019