Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Fokus på jobcentrenes indsats for at fastholde sygemeldte

04-05-2016

Udarbejdet af Mploy

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemført en undersøgelse i kommunerne, hvor en række kommuner er blevet interviewet om deres praksis.

Formålet med undersøgelsen har været at kunne formidle viden og erfaringer om, hvordan jobcentrene konkret på den enkelte virksomhed i samarbejde med lederen og den sygemeldte, kan bidrage til arbejdsfastholdelse, og at den sygemeldte hurtigere kan vende tilbage i arbejde.

Styrelsen præsenterer hermed resultaterne af undersøgelsen gennem 15 eksempler på arbejdet med fastholdelse af sygemeldte.

Eksemplerne omhandler fx kommunernes organisering af området, hvori indsatsen kan bestå, hvem der varetager indsatsen, hvordan samarbejdet kan være mellem den sygemeldte og lederen, hvilke andre fagpersoner, der inddrages og hvilke redskaber og metoder der anvendes.

15 eksempler på arbejdet med fastholdelse af sygemeldte

Aabenraa Kommune: Få svar på de tre spørgsmål – ring til arbejdsgiverne (pdf) (nyt vindue)

Aalborg Kommune: Simple, smidige arbejdsgange og optimal intern kommunikation (pdf) (nyt vindue)

Aarhus Kommune: Et team af specialister med bred beslutningskompetence (pdf) (nyt vindue)

Favrskov Kommune: Een medarbejder med både fastholdelses- og myndighedsopgaver (pdf) (nyt vindue)

Fredericia Kommune: Tredobling af ressourcer - opprioritering af fastholdelsesindsatsen (pdf) (nyt vindue)

Frederiksberg Kommune: Forebyggelse og samarbejde mellem Sundhedscentret og Jobcentret (pdf) (nyt vindue)

Furesø Kommune: Screening af syge giver et solidt fagligt fundament for indsatsen (pdf) (nyt vindue)

Hedensted Kommune: Mobilt kontor og fastholdelsescoach (pdf) (nyt vindue)

Jammerbugt Kommune: Fastholdelse og rekruttering i eet – projekt Hjælpende Hænder (pdf) (nyt vindue)

Lejre Kommune: Solid og bred faglig viden i en af de mindre kommuner (pdf) (nyt vindue)

Mariagerfjord Kommune: Særlig hjemmeside for virksomhederne giver dialog om fastholdelse (pdf) (nyt vindue)

Odder Kommune: Fra deltidssyg til fuldt raskmeldt med en stressvejleder (pdf) (nyt vindue)

Roskilde Kommune: Fønix – et tværfagligt bindeled mellem den syge og arbejdspladsen (pdf) (nyt vindue)

Varde Kommune: Fokus på kommunens største arbejdsplads – kommunen selv (pdf) (nyt vindue)

Vordingborg Kommune: ”Stuegang med kommunen” – samarbejdet med de lokale læger (pdf) (nyt vindue)

De 15 eksempler ordnet tematisk
I oversigten nedenfor er de 15 eksempler ordnet tematisk.

Tværfaglig indsats
Kommunen har etableret et fast samarbejde med andre fagligheder i at fastholde sygemeldte, herunder med sundhedspersoner:

Frederiksberg
Vordingborg
Roskilde.
Fremrykket virksomhedsrettet indsats
Kommunen iværksætter en tidlig virksomhedsrettet indsats:

Favrskov
Fredericia
Hedensted
Jammerbugt
Varde
Aabenraa.
Målrettet fastholdelsesindsats
Kommunen har iværksat initiativer eller sammensat kompetencerne i fastholdelsesindsatsen på en måde, der understøtter en målrettet fastholdelse af sygemeldte:

Furesø
Lejre
Aarhus
Favrskov
Fredericia
Mariagerfjord
Roskilde
Aalborg.
Målgruppespecifik fastholdelsesindsats
Kommunen har tilrettelagt en særlig fastholdelsesindsats for udvalgte målgrupper:

Jammerbugt
Odder
Varde.
Organisering af fastholdelsesindsatsen
Kommunen har organiseret sig på en måde, der understøtter en god fastholdelsesindsats:

Favrskov
Fredericia
Roskilde
Aabenraa
Aalborg
Aarhus.

Sidst opdateret: 09-10-2018
} }, false);