Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Evaluering af virksomhedskampagnen. Marts 2017

07-04-2017

Udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kampagne med besøg hos 3.700 virksomheder, har vist stor tilfredshed med en proaktiv virksomhedsindsats fra jobcentrene.

Evalueringen af kampagnen har vist, at virksomhederne generelt opfatter de opsøgende virksomhedsbesøg som et rigtig godt initiativ – som en proaktiv håndsrækning til dem. Hele 83 pct. af virksomhederne har givet udtryk for, at de enten har været tilfredse eller meget tilfredse med mødet.

Samtidig har evalueringen vist, at godt 60 pct. af de besøgte virksomheder inden for et år forventer at have et konkret samarbejde med det lokale jobcenter. Til møderne blev der desuden lavet over 1.500 konkrete aftaler om service til virksomhederne.

Du kan læse mere om evalueringen af virksomhedskampagnen herunder. Der er foruden de faktuelle data indsamlet en lang række læringspunkter på baggrund af initiativet, og en række virksomheder er blevet interviewet om deres konkrete erfaringer med kampagnen.

Virksomhedskampagnen

I foråret 2016 har i alt 273 virksomhedskonsulenter deltaget i et ekstraordinært initiativ, hvor STAR har tilbudt jobcentrene et møde med virksomheder, de ikke i forvejen samarbejder med.

Kampagnen resulterede i knap 4.000 virksomhedsbesøg af det lokale jobcenter. 3.700 af virksomhedsbesøgene var på mindre eller mellemstore virksomheder uden et aktuelt samarbejde med beskæftigelsessystemet. De resterende 266 var større virksomheder, der fik besøg af en konsulent fra Jobservice Danmark sammen med et jobcenter.

Evaluering af virksomhedskampagnen (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 09-10-2018