Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere

Udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

For at opnå større viden om gruppen af langvarige kontanthjælpsmodtagere har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering gennemført en såkaldt klyngeanalyse af gruppen af personer, der har været på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i mindst fem år.

Analysen identificerer ni særskilte grupper eller hovedtyper af langvarige kontanthjælpsmodtagere (procentsatsen angiver andelen af den samlede gruppe af langvarige kontanthjælpsmodtagere):

  • Unge: 22 pct.
  • Enlige ældre: 20 pct.
  • Personer med anden etnisk baggrund og flere børn: 20 pct.
  • Personer med anbragte børn og/eller forebyggende foranstaltninger på deres børn: 15 pct.
  • Personer med langvarig sygedagpengehistorik: 9 pct.
  • Personer med mange lægekontakter det seneste år: 5 pct.
  • Personer med gentagen kontakt til privat psykiater de seneste fem år: 4 pct.
  • Personer med længerevarende fængselsstraffe og/eller gentagne indsættelser de seneste 10 år: 3 pct.
  • Personer med mindst fem hospitalsindlæggelser de seneste fem år: 2 pct.

Analysen viser samtidig, at der er store forskelle på, hvilken indsats de ni grupper har modtaget det seneste år, og hvor mange fra tilsvarende grupper der tidligere er kommet i job eller uddannelse.

Sammenfatning - klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere (pdf) (nyt vindue)

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 09-10-2018
} }, false);