Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Pjece om arbejde med progression i praksis

06-10-2017

Udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Pjecen giver gode råd til det daglige arbejde med ikke arbejdsmarkedsparate borgeres progression mod job eller uddannelse.

Troen på egne evner og oplevelsen af eget helbred er to eksempler på faktorer, der har direkte sammenhæng med ikke arbejdsmarkedsparate borgeres progression mod job eller uddannelse. De er såkaldte progressionsfaktorer og derfor gode pejlemærker for, om borgeren bevæger sig i retning af arbejdsmarkedet.

Progressionsfaktorer kan anvendes til at rammesætte samtalen og sikre jobfokus. Ved at tale om konkret om progressionsfaktorer i dialogen med borgeren, styrkes borgerens input til samtalen. Det giver et bedre grundlag for at tilrettelægge den virksomhedsrettede indsats, som vi har evidens for virker.

I denne pjece har vi samlet de seks vigtigste faktorer og en række forslag til konkrete spørgsmål, som medarbejdere i jobcentret kan bruge som inspiration til at måle og synliggøre ikke arbejdsmarkedsparate
borgeres progression mod job og uddannelse.

Spørgsmålene kan udvælges og kombineres, så de passer til en konkret borger eller målgruppe, og generelt vil et større fokus på brug af progressionsfaktorer i det daglige arbejde med ikke arbejdsmarkedsparate borgere bidrage til at:

  • styrke kvaliteten i sagsbehandlingen
  • sikre en ensartet sagsbehandling fra sagsbehandler til sagsbehandler – og evt. lette sagsoverdragelse
  • understøtte empowerment
  • understøtte en systematisk tilgang i samtaler
  • understøtte tilrettelæggelsen af og opfølgningen på virksomhedsrettede indsatser.

Progressionsfaktorer er defineret ved, at de:

  1. har en veldokumenteret statistisk sammenhæng med sandsynligheden for, at borgeren kommer i job eller uddannelse, og
  2. kan påvirkes af indsats og udvikle sig over tid.

Pjece: Progression i praksis (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 22-05-2023