Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Udvikling af en dynamisk kompetencetaksonomi

04-12-2017

Udarbejdet af Teknologisk Institut og Højbjerre Schultz

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er ved at få afdækket virksomhedernes efterspørgsel efter kompetencer, og de første resultater tyder på et skift i efterspurgte kompetencer på arbejdsmarkedet.

For at kunne understøtte fremtidens arbejdsmarked er der udviklet en ny metode til at overvåge efterspørgslen efter kompetencer på det danske arbejdsmarked. For de dele af arbejdsmarkedet, som er særligt udsatte for automatisering, vil den nye metode kunne anvendes til at belyse ændringer i de efterspurgte kompetencer. Det kan bruges til at rådgive personer, hvis job er under forandring.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt Teknologisk institut og Højbjerre, Brauer og Schultz om at afdække virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft baseret på elektroniske jobopslag. Som et indspark til Disruptionrådets diskussion om fremtidens kompetencer er der nu udarbejdet en midtvejsrapport. Den endelige rapport forventes at ligge klar i starten af det nye år.

Midtvejsrapporten viser foreløbigt ændringer på en række områder:

Metal- og maskinarbejderjob kræver i højere grad i dag end i 2011, at borgeren har grundlæggende færdigheder som læsning, skrivning, matematik og kommunikation. Men også kravene til tekniske færdigheder og til ”systemkompetencer” som fx kvalitetskontrol, procesoptimering og risikostyring øges i takt med automatiseringen af produktionen.

Job inden for salg og kundeservice er under forandring som følge af digitalisering og øget konkurrence om kræsne forbrugere. Arbejdsgiverne efterspørger fx i højere grad end i 2011 kompetencer inden for lagerstyring. Men der er også øget fokus på kundeoplevelser, og det afspejler sig i, at flere arbejdsgivere kræver kompetencer inden for butiksindretning og design af kundeoplevelser.

For job inden for finans og regnskab stilles i dag væsentligt højere krav til sociale kompetencer som evnen til at samarbejde og skabe relationer til kollegaer og kunder, end der gjorde i 2011.

Digitaliseringen er i høj grad slået igennem i lager- og logistikjob, og det er afspejlet i høje og stigende krav til medarbejdere om at beherske bestemte digitale redskaber, herunder en række logistik- og økonomisystemer som fx SAP, Navision og AX-dynamics.

For alle de ovennævnte job er der vækst i behovet for færdigheder, som knytter sig til systemer, hvad enten det er fysiske systemer eller IT-systemer, implementering, optimering af processer, risikostyring og kvalitetskontrol.

Disse ændringer er kun et par eksempler på viden om ændringer i jobindhold, som kan frembringes ved hjælp af den nye metode.

Udvikling af en dynamisk kompetencetaksonomi (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 09-10-2018
} }, false);