Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Analyse: Virksomhedernes samarbejde med jobcentrene

11-01-2018

Udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på baggrund af survey gennemført af Rambøll.

Som et led i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings halvårlige rekrutteringsundersøgelse er virksomhederne siden efteråret 2013 blevet spurgt om deres samarbejde med jobcentrene og deres tilfredshed med den konkrete indsats.

En analyse af data fra foråret 2017 viser, at blandt de virksomheder, der har rekrutteret medarbejdere i perioden, samarbejder ca. en tredjedel med et jobcenter.

Undersøgelsen fra 2017 viser, at de virksomheder, som anvender jobcentrene, generelt er tilfredse med samarbejdet. Ca. 59 pct. af disse virksomheder vurderer, at jobcentrene samlet set har leveret en god indsats på tværs af de forskellige former for samarbejde (rekruttering, støttet beskæftigelse og fastholdelse af medarbejdere). Under 10 pct. af virksomhederne har i foråret 2017 vurderet indsatsen som dårlig.

Virksomhedernes samarbejde og tilfredshed med jobcentrene (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 09-10-2018