Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Evaluering af projekt Helhedsindsats for udsatte familier

23-04-2018

Udarbejdet af for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Der er udarbejdet en evaluering af projekt ”Helhedsindsats for udsatte familier”.

Projektet er finansieret af midler afsat i kontanthjælpsreformen fra 2014.

Evalueringen består i en kvantitativ og en kvalitativ analyse, som munder ud i fire hypoteser om virksomme mekanismer i arbejdet med at opnå progression i forhold til beskæftigelse.

Evaluering af Helhedsindsats for udsatte familier (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 09-10-2018