Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Hvem er uddannelseshjælpsmodtagerne?

09-01-2020

Udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Fra et statistisk perspektiv tegner sig et billede af fire forskellige typer af uddannelseshjælpsmodtagere i analysen. De fire typer findes inden for alle tre visitationskategorier, dog med gradvist flere og mere komplekse barrierer for uddannelse og job fra de åbenlyst uddannelsesparate over de uddannelsesparate og til de aktivitetsparate. Eksempelvis udgør typen ’Ingen eller få åbenlyse barrierer for uddannelse og job’ en større andel af de åbenlyst uddannelsesparate, end typen gør i de andre visitationskategorier. Omvendt udgør typen ’ Udfordringer med sygdom’ en større andel af de aktivitetsparate, end typen gør i de andre visitationskategorier.

Typerne af uddannelseshjælpsmodtagere i analysen er:

Ingen eller få åbenlyse barrierer for uddannelse og job

Store grupper blandt de åbenlyst uddannelsesparate (omkring halvdelen) og uddannelsesparate (knap 40 pct.) har ikke åbenlyse barrierer for at komme i uddannelse og job. De ligger generelt under uddannelseshjælpsmodtageres gennemsnit for kriminalitet og brug af sundhedsydelser, og deres forældre er hovedsageligt beskæftigede. Mens en stor andel har uddannelsesfrafald bag sig, er der også flere med en gymnasial uddannelse. For gruppen med gymnasial uddannelse gælder det på tværs af visitationskategorier, at de har en relativt høj afgang fra kontanthjælpssystemet og også i høj grad finder varigt fodfæste uden for systemet.

Mødre

Kvinder med børn skiller sig ud ved at have en betydeligt længere anciennitet i kontanthjælpssystemet (gennemsnitligt mellem 1-4 år) end andre i samme visitationskategori. Omkring halvdelen af klyngen bestående af mødre er enlige forsørgere. Inden for alle visitationskategorier observeres det samme mønster; at mødrene har lav afgang fra kontanthjælpssystemet, men for dem, som afgår, fastholdes de i uddannelse og job på niveau med deres visitationskategori.

Mænd med forældre langt fra arbejdsmarkedet

En stor gruppe mænd har forældre med meget lave beskæftigelsesgrader. En overvægt af gruppen har anden etnisk baggrund end dansk, og en stor andel er tidligere anbragte. Særligt blandt uddannelsesparate og aktivitetsparate forekommer også en overhyppighed af kriminalitet, hvor omkring halvdelen af gruppen har været anholdt, og hver fjerde har siddet i fængsel. Gruppen afgår fra kontanthjælpssystemet på samme niveau som inden for visitationskategorierne, men blandt de, som afgår, er der en stor andel, som ikke finder varigt fodfæste i uddannelse og job.

Udfordringer med sygdom

Inden for alle tre visitationskategorier optræder en mindre gruppe, som har udfordringer med fysisk eller psykisk sygdom. For de åbenlyst uddannelsesparate er der en gruppe af tidligere sygedagpengemodtagere, som ellers ikke har andre sygdomstegn. Blandt de uddannelsesparate er der en meget lille klynge (1 pct.), som har et stort forbrug af sundhedsydelser, herunder hospitalsindlæggelser, læge-, psykolog og psykiaterkontakter. På tværs af de uddannelsesparate og aktivitetsparate er der en gruppe personer med psykiske udfordringer. En stor andel af denne gruppe har en gymnasial uddannelse og forældre med høj beskæftigelse og høje uddannelser. På trods af psykiske udfordringer har personer med gymnasial uddannelse en høj afgang fra kontanthjælpssystemet og senere fastholdelse i uddannelse og job. Modsat ses det for gruppen med sygdomsudfordringer, som ikke har en uddannelse, at de har den laveste afgang fra kontanthjælpssystemet overhovedet og i tillæg hertil også lav efterfølgende fastholdelse i uddannelse og job.

Hvem er uddannelseshjælpsmodtagerne? (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 09-01-2020