Spring over hovedmenu

Implementeringsrådet

Implementeringsrådet rådgiver regeringen i arbejdet med at sikre, at danske virksomheder ikke pålægges strengere krav end virksomheder i andre EU-lande.

Kontakt

Sekretariatsbetjeningen af Implementeringsrådet varetages af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: implementeringsraadet@star.dk

Pressehenvendelser vedr. Implementeringsrådet rettes til formand, Paul Mollerup, tlf. 33 43 70 10 eller 51 34 20 30.

Sidst opdateret: 21-06-2018