Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Regeringens EU-Implementeringsudvalg

Implementeringsudvalg drøfter og tager stilling til Implementeringsrådets anbefalinger

Ministrene i regeringens Implementeringsudvalg drøfter og tager stilling til Implementeringsrådets anbefalinger. Udvalget er ledet af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og drøfter sager om implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning.

Udvalget har følgende faste medlemmer: Beskæftigelsesministeren (formand), udenrigsministeren, justitsministeren, erhvervsministeren, energi-, forsynings- og klimaministeren, skatteministeren, miljø- og fødevareministeren samt transport- og bygnings- og boligministeren.

Regeringen har udarbejdet fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering i Danmark, som har til formål at sikre, at ny EU-regulering ikke overimplementeres.

De fem principper er:

  1. Den nationale regulering bør som udgangspunkt ikke gå videre end minimumskravene i EU-reguleringen.
  2. Danske virksomheder bør ikke stilles dårligere i den internationale konkurrence, hvorfor implementeringen ikke bør være mere byrdefuld end den forventede implementering i sammenlignelige EU-lande.
  3. Fleksibilitet og undtagelsesmuligheder i EU-reguleringen bør udnyttes.
  4. I det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt, bør EU-regulering implementeres gennem alternativer til regulering.
  5. Byrdefuld EU-regulering bør træde i kraft senest muligt og under hensyntagen til de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Du kan læse mere om Implementeringsudvalget og regeringens fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering via linket til Beskæftigelsesministeriets hjemmeside nedenfor.

Regeringens implementeringsudvalg og de 5 principper på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 26-02-2018