Spring over hovedmenu

Opslag: Pulje til grundforløb for erhvervsuddannelse

Ansøgningsfrist 10-12-2019

Formålet med puljen er, at kommunerne kan bevillige erhvervsuddannelsernes grundforløb til dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, og som minimum er 30 år. Der er afsat 27,0 mio. kr. til puljen på FL § 17.46.45.10.

Kommunerne kan med puljen bevilge erhvervsuddannelsernes grundforløb til dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, og som er minimum 30 år.

Dagpengemodtagere skal kunne færdiggøre grundforløbet inden for dagpengeperioden. For både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere er det endvidere et krav, at den ledige har en uddannelsesaftale med en virksomhed, inden grundforløbet påbegyndes. Alternativt skal uddannelsen være på positivlisten for puljen til uddannelsesløft. Den ledige vil under grundforløbet modtage den hidtidige ydelse og være fritaget for at være aktivt jobsøgende samt stå til rådighed for henvist arbejde.

Tilskudsmodtagerne vil opnå 80 procent refusion af udgifterne til grundforløbet. Der stilles således krav om 20 procent medfinansiering.

Ansøgerkreds

Kommuner kan tilkendegive interesse for puljen.

Projektperiode

Forløbene skal være påbegyndt i 2019, 2020 eller første kvartal af 2021.

Interessetilkendegivelse

Ønsker kommunerne at modtage tilskud fra puljen, skal de aktivt tilkendegive dette via STAR’s tilskudsportal.

Alle kommuner har modtaget et brev fra STAR på tilskudsportalen, hvor de bedes angive deres interesse i at modtage tilskud fra puljen. Ansøgere skal blot vedlægge budget og angive om de ønsker det angivne beløb, eller om de vil søge om flere midler. Der skal dermed ikke sendes en traditionel ansøgning til puljen.

STAR har ud fra kommunernes andel af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere fordelt midlerne til kommunerne. Der er reserveret mindst 50.000 kr. til alle kommuner. Fordelingsoversigten er udsendt via STARs Tilskudsportal.

Information om interessetilkendegivelse om tilskud fra puljen til grundforløb til erhvervsuddannelse er adresseret den kommunale sagsbehandler der er tilknyttet puljen til uddannelsesløft. Kontakt Christian Haldrup pr. e-mail chha@star.dk for information om, hvem der er tilknyttet puljen i din kommune.

Helt konkret skal kommunerne:

  • Under ”indsend information til STAR” tilkendegive, om de ønsker det angivne beløb i oversigten. Det er muligt at ønske et større beløb end det, kommunerne står til at skulle modtage.
  • Vedlægge et budget som er udsendt via STARs Tilskudsportal.

Eventuelt overskydende midler fra puljen fordeles blandt de kommuner, der ønsker et større beløb end angivet i oversigten, som er udsendt via STARs Tilskudsportal.

Tilsagn om tilskud gives kun til de kommuner, der aktivt tilkendegiver at de ønsker midler fra puljen. 

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Interessetilkendegivelse skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest tirsdag den 10. december 2019, kl. 12.00.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil ikke blive imødekommet.

Der kan forventes svar på interessetilkendegivelsen medio december 2019.

I kan læse mere om Aftale om opkvalificering og de andre opkvalificeringspuljer på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 29-08-2022