Spring over hovedmenu

Opslag: Pulje til opkvalificering inden for mangelområder

Ansøgningsfrist 10-12-2019

Formålet med puljen er, at ledige med en hensigterklæring om ansættelse inden for et område med mangel på arbejdskraft kan få adgang til opkvalificering. Der er afsat 13,0 mio. kr. til puljen på FL § 17.46.45.30.

Med puljen kan kommunerne få 80 procent refusion for påbegyndte forløb, der afgives som tilbud om vejledning og opkvalificering. Målgruppen udvides til at omfatte alle målgrupper i den nye lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Alle målgrupper med mere end 3 måneders ledighed vil kunne få adgang til opkvalificering i op til 3 måneder forud for ansættelse fra denne pulje indtil udgangen af 2020, såfremt de har en hensigtserklæring fra en arbejdsgiver om ansættelse på ordinære vilkår inden for et område med mangel på arbejdskraft.

Puljen omfatter ansættelse inden for inden for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer, jf. mangelområderne på de regionale arbejdsmarkedsbalancer. Mangelområderne omfatter "omfattende mangel på arbejdskraft", ”mangel på arbejdskraft” og ”paradoksproblem”.

Det er arbejdsmarkedsbalancen på ansøgningstidspunktet, der er gældende.

Tilskudsmodtagerne vil opnå 80 procent refusion af udgifterne til grundforløbet. Der stilles således krav om 20 procent medfinansiering.

Ansøgerkreds

Kommuner kan tilkendegive interesse for puljen.

Projektperiode

Forløbene skal være påbegyndt i 2019 eller 2020.

Interessetilkendegivelse

Ønsker kommunerne at modtage tilskud fra puljerne, skal de aktivt tilkendegive dette via STAR’s tilskudsportal.

Alle kommuner har modtaget et brev fra STAR på tilskudsportalen, hvor de bedes angive deres interesse i at modtage tilskud fra puljen. Ansøgere skal blot vedlægge budget og angive, om de ønsker det angivne beløb, eller om de vil søge om flere midler. Der skal dermed ikke sendes en traditionel ansøgning til puljen.

STAR har ud fra kommunernes andel af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere fordelt midlerne til kommunerne. Der er dog reserveret mindst 20.000 kr. til alle kommuner. Fordelingsoversigten er udsendt via STARs Tilskudsportal.

Information om interessetilkendegivelse om tilskud fra puljen til opkvalificering inden for mangelområdet er adresseret den kommunale sagsbehandler tilknyttet puljen til opkvalificering inden for mangelområder. Kontakt Christian Haldrup pr. e-mail chha@star.dk for information om, hvem der er tilknyttet puljen i din kommune.

Helt konkret skal kommunerne:

  • Under ”indsend information til STAR” tilkendegive, om de ønsker det angivne beløb i oversigten. Det er muligt at ønske et større beløb end det, kommunerne står til at skulle modtage.
  • Vedlægge et budget som er udsendt via STARs Tilskudsportal.

Eventuelt overskydende midler fra puljen fordeles blandt de kommuner, der ønsker et større beløb end angivet i oversigten, som er udsendt via STARs Tilskudsportal.

Tilsagn om tilskud gives kun til de kommuner, der aktivt tilkendegiver, at de ønsker midler fra puljen.

Ansøgningsfrist og praktiske oplysninger

Interessetilkendegivelse skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens Tilskudsportal senest tirsdag den 10. december 2019, kl. 12.00.

Tilskudsportalen til puljeansøgninger

Ansøgninger der sendes efter dette tidspunkt, vil ikke blive imødekommet.

Der kan forventes svar på interessetilkendegivelsen medio december 2019.

I kan læse mere om Aftale om opkvalificering og de andre opkvalificeringspuljer på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Sidst opdateret: 09-02-2021