Spring over hovedmenu

Regionale kompetenceudvalg i Østdanmark

I Østdanmark er der to kompetenceudvalg - et for Hovedstaden og Bornholm og et for Sjælland – der drøfter den regionale kompetenceudvikling og kommer med indstillinger til Arbejdsmarkedskontor Øst om de modtagne ansøgninger til puljen til kompetenceudvikling for jobkonsulenter.

På baggrund af kompetenceudvalgets indstillinger, udmønter Arbejdsmarkedskontor Øst midlerne i den regionale ramme tilsagn til konkrete kompetenceudviklingsforløb.

På styrelsens hjemmeside kan du læse om puljen til kompetenceudvikling for jobkonsulenter

Pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter - FL § 17.46.42.10

Kompetenceudvalgenes medlemmer

For Hovedstaden og Bornholm er udvalgets medlemmer:

For kommunerne:

 • Stine Hollendsted, Arbejdsmarkedschef i Hillerød Kommune
 • Katrine Birk, Beskæftigelseschef i Gladsaxe Kommune

For a-kasserne:

 • Lene Lolk, A-kassesekretær i Faglig Fælles A-kasse (3F)
 • Jette Essing Aabenhus, Karrierekonsulent i Din Sundhedsfaglige A-kasse
 • Mette Gregersen, Vicedirektør i Akademikernes A-kasse
 • Jonna Kildegaard, Teamchef i A-kassen LH (Lederne)

For Arbejdsmarkedskontor Øst:

 • Susanne Hansen, Arbejdsmarkedschef
 • Mette Brændmose Jensen, Specialkonsulent og udvalgssekretær

Hvis du har spørgsmål om puljen for Hovedstaden og Bornholm, kan du rette henvendelse til:

 • Mette Brændmose Jensen, e-mail mbrj@star.dk, telefon 72 22 34 67.

For Sjælland er udvalgets medlemmer:

For kommunerne:

 • Claus Holm Oppermann, borger- og arbejdsmarkedschef i Vordingborg Kommune

For a-kasserne:

 • Susanne S. Henriksen, forsikringschef i DANA Arbejdsløshedskasse for Selvstændige
 • Petrine Cecilie Hahn, karriererådgiver i Magistrenes Arbejdsløshedskasse
 • Britt Jelsbak, jobvejleder i Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse (BUPL-A)
 • Mogens Justesen, a-kasseleder i Faglig Fælles A-kasse (3F) i Slagelse

For Arbejdsmarkedskontor Øst:

 • Susanne Hansen, arbejdsmarkedschef
 • Helle H. Simonsen, specialkonsulent

Hvis du har spørgsmål til puljen for Sjælland, kan du rette henvendelse til:

 • Udvalgssekretær Helle H. Simonsen pr. e-mail hhs@star.dk, telefon 72 22 34 62.

Inspiration til kompetenceudvikling

Du kan læse om Arbejdsmarkedskontor Øst's erfaringer fra gennemførte kompetenceudviklingsforløb.

Hvad virker, når medarbejderne skal kompetenceudvikles (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 23-05-2018