Spring over hovedmenu

Opslag: Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland - FL § 17.63.04.10

Løbende ansøgningsfrist 31-12-2022

Formålet med puljen er, at yde tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland i forbindelse med alvorlig sygdom eller dødsfald eller i familien i Grønland. Puljen imødekommer sociale hensyn, eller som bidrager til at formidle kontakt mellem Grønland og det øvrige rige.

På finansloven er der årligt afsat 0,6 mio. kr. til hel eller delvis dækning af personers rejseudgifter til, fra og i Grønland.

Formål og målgruppe

Formålet med puljen er, at yde tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland ved rejser, der imødekommer sociale hensyn, eller som bidrager til at formidle kontakt mellem Grønland og det øvrige rige.

På grund af bevillingens størrelse, bevilliges der først og fremmest tilskud fra puljen i forbindelse med forældres eller børns dødsfald og begravelse på Grønland (enten biologiske eller plejeforældre/børn).

Pårørende (børn eller forældre) til døende på Grønland er desuden omfattet af målgruppen under forudsætning af, at der kan fremsendes lægelig dokumentation for, at den døende er i sin terminale fase.

Dækning af udgifter

Der kan ikke gives tilskud fra puljen til dækning af udgifter i forbindelse med:

  • Hotelophold/overnatning
  • Transport til- og fra lufthavn

Der kan maks. bevilges 15.000 kr. i tilskud til dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland. Ved rejser der overstiger 15.000 kr. betaler ansøger selv differencen. Det er som udgangspunkt ikke muligt at opnå tilskud til dækning af allerede afholdte udgifter.

Rejsen skal ske med den billigst mulige rejseform, under hensyntagen til, at formålet med rejsen kan opfyldes.

Ansøgerkreds

Ansøgerkredsen er målrettet personer, hvis økonomiske forhold gør det vanskeligt selv at finansiere rejseomkostningerne.

Kriterier for tilskud

Ved behandling af ansøgninger om tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med rejse til, fra og i Grønland bliver der lagt vægt på ansøgers økonomiske forhold i form af indtægter, faste udgifter, mulighed for lån til finansiering af rejsen samt husstandens samlede indkomst.

Ansøgning

Puljen administreres af Udbetaling Danmark fra den 1. oktober 2016. Ansøgninger skal derfor sendes til Udbetaling Danmark via borger.dk’s hjemmeside.

Ansøg om tilskud via borger.dk (nyt vindue)

Hjælp til din ansøgning

Du kan få hjælp til ansøgningen i De Grønlandske Huse i Aalborg, Aarhus, Odense og København.

De Grønlandske Huse (nyt vindue)

Sidst opdateret: 24-03-2022