Spring over hovedmenu

Tilsagn 2019 om tilskud fra ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

I 2019 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tildelt tilsagn om tilskud fra en række ansøgningspuljer til virksomheder, institutioner, kommuner m.fl.

På baggrund af styrelsens tilsagn udbetaler Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tilskud fra ansøgningspuljerne.

Oversigterne viser fordelingen af styrelsens tilsagn om tilskud for puljer i 2019. 

Oversigterne angiver projekttitel, virksomhed og beløbsstørrelse.

Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats (BERs pulje) (pdf) (nyt vindue)

Indsats ved større afskedigelser (pdf) (nyt vindue)

Selvaktiveringsgrupper for seniorer (pdf) (nyt vindue)

Sporskifte (pdf) (nyt vindue)

Supplerende varslingsindsats (pdf) (nyt vindue)

Kurser over 6 ugers varighed (pdf) (nyt vindue)

Flere skal med 2 (pdf) (nyt vindue)

Bedre indsats til borgere i ressourceforløb (pdf) (nyt vindue)

Forsøg med idræt som led i sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser (pdf) (nyt vindue)

Grundforløb for erhvervsuddannelse (pdf) (nyt vindue)

Kompetenceudvikling for jobkonsulenter (pdf) (nyt vindue)

Nye muligheder for jobrotation (pdf) (nyt vindue)

Opkvalificering inden for mangelområder (pdf) (nyt vindue)

Projekter med virksomhedsrettede indsatser for personer med handicap (pdf) (nyt vindue)

Reintegration af sindslidende og psykisk syge på arbejdsmarkedet (pdf) (nyt vindue)

Særlig indsats for ledige over 50 år (pdf) (nyt vindue)

Udvidelse af udvikling i fleksjob (pdf) (nyt vindue)

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (pdf) (nyt vindue)

Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked (pdf) (nyt vindue)

 Sygefravær på offentlige arbejdspladser (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 26-10-2022
} }, false);