Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Love, bekendtgørelser og vejledninger for sanktionsaftalen

Der knytter sig forskellige lovtekster, overgangsregler, bekendtgørelser og vejledninger til sanktionsaftalen.

På denne side kan du læse mere om de lovtekster, bekendtgørelser, juridiske vejledninger mm., som knytter sig til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.).

Love

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (nyt vindue)

Loven er trådt i kraft den 1. januar 2020.

Bekendtgørelser og vejledninger

En række bekendtgørelser og vejledninger, der følger af lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love, er udstedt på retsinformation.

Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager overgangsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparate (nyt vindue)

Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate (nyt vindue)

Vejledning om om satser m.v. 2020 (nyt vindue)

Vejledning om rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager overgangsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparate (nyt vindue)

Vejledning om rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelse- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate (nyt vindue)

Sidst opdateret: 16-06-2020