Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om sanktionsaftalen

Vi modtager jævnligt spørgsmål til sanktionsaftalen, som kan være af generel interesse.

Har du spørgsmål til reformen, kan du sende dem til star@star.dk

Skriv venligst ”Spørgsmål til sanktionsaftalen” i emnefeltet.

Svar 24-09-2020

Med forenklingen af vejledningsforpligtelsen er der foretaget en afbalancering af forskellige hensyn. På den ene side skal kommunerne ikke give konkret vejledning hver gang en borger indkaldes til samtaler og modtager tilbud. Og på den anden side skal der tages hensyn til borgernes retssikkerhed, så det sikres, at borgerne har kendskab til deres rettigheder og pligter, og hvad der sker, hvis pligterne ikke overholdes.

Vejledningen skal gives under hensyn til personens forudsætninger. Det vil medvirke til, at personen får en brugbar vejledning. Kommunen skal – senest ved første jobsamtale – vejlede personen om rettigheder og pligter på en måde, der tager hensyn til den pågældendes situation og forudsætninger. Hvordan det gøres, er den enkelte sagsbehandler, der har kontakt til borgeren, den bedste til at bedømme. Vejledningen vil i alle tilfælde skulle gennemgås hver 6. måned, og den vil tillige skulle gennemgås oftere, hvis kommunen konkret vurderer, at personen har behov for det, eller personen beder om at få vejledning. Kommunen skal også sikre, at den skriftlige vejledning udleveres til personen ved første henvendelse, og at vejledningen sendes til personen. Det er ikke nok, at kommunen lægger vejledningen på kommunens hjemmeside.

Svar 22-01-2020

Baggrunden for at afskaffe den udtømmende liste af rimelige grunde er at give kommunerne rum til at tage konkret stilling til borgerens situation. Afskaffelsen medvirker til, at kommunerne allerede ved afgivelsen af tilbud skal tage stilling til, hvilke rimelige grunde en person har til ikke at tage imod et tilbud. Dermed vil personen fra start af få en indsats, som den pågældende har forudsætninger for, og som det derfor giver mening, at vedkommende har pligt til at deltage i.

Før lovændringen har kommunerne alene kunne anse de oplistede grunde for rimelige grunde til fravær. Med afskaffelsen af listen har sagsbehandleren mulighed for at foretage en konkret vurdering af årsagen til borgerens fravær.

Svar 22-01-2020

Kommunerne skal allerede ved første jobsamtale indgå en aftale om jobsøgningsaktiviteter med jobparate og åbenlyst uddannelsesparate modtagere af hjælp. De skal i samarbejde med borgeren tilrettelægge det konkrete indhold af aftalen ud fra en konkret vurdering af, hvad der vil være meningsfuldt i den enkelte situation. Aftalen kan for eksempel indeholde oplysninger om, hvor mange job borgeren skal søge, inden for hvilke faglige og geografiske områder, der skal søges og en frist for at søge job. Der indføres ikke et krav om, at alle borgere skal søge et bestemt antal job om ugen.

Sidst opdateret: 29-09-2020