Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Love, bekendtgørelser og vejledninger for beskæftigelsesreformen

Der knytter sig forskellige lovtekster, overgangsregler, bekendtgørelser og vejledninger til beskæftigelsesreformen.

På denne side kan du læse mere om de lovtekster, bekendtgørelser, juridiske vejledninger mm., som knytter sig til reformen.

Aftaletekst og lovforslag

Aftaleteksten (pdf) (nyt vindue)

Bilag til aftaleteksten (pdf) (nyt vindue)

Lovforslaget på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Love

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 1342 af 21/11/2016) (nyt vindue)

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (LOV nr. 1482 af 23/12/2014) (nyt vindue)

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BEK nr. 1297 af 09/11/2016) (nyt vindue)

Bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (BEK nr. 1006 af 30/08/2015) (nyt vindue)

Vejledninger

Vejledning om obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret og rådighedssamtaler i a-kassen (VEJ nr 9543 af 17/06/2016) (nyt vindue) 

Præcisering af a-kassernes vejledning forud for reglernes ikrafttrædelse (pdf) (nyt vindue)

Vejledning om koordineret tværkommunal virksomhedsservice (VEJ nr 9610 af 20/06/2016) (nyt vindue)

Overgangsregler

Overgangsbestemmelser i forbindelse med beskæftigelsesreformen (pdf) (nyt vindue)

Orienteringsskrivelser

L 59 – Orienteringsskrivelse til jobcentrene og a-kasserne om lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (pdf) (nyt vindue)

L 58 – Orienteringsskrivelse om lovforslag L 58 til jobcentrene og a-kasserne m.fl. (pdf) (nyt vindue)

Orienteringsskrivelse om de regler, der trådte i kraft den 1. juli 2015 (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 24-05-2018