Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Om beskæftigelsesreformen

Intentionerne med beskæftigelsesreformen er bl.a., at flere ledige skal have en individuel, målrettet og jobrettet indsats og opnå varig beskæftigelse.

Reformens intentioner

Intentionerne med beskæftigelsesreformen er:

  • Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt.
  • Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats.
  • Ledige kan få et reelt uddannelsesløft, hvor indsatsen målrettes ledige med størst behov for det.
  • Virksomhedsservice og jobformidling bliver en kerneopgave i jobcentrene, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har behov for.
  • Fælles og intensiverede kontaktforløb understøttes.

Kommende aktiviteter

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en oversigt over de kommende implementeringsunderstøttende aktiviteter, der planlægges gennemført i forbindelse med beskæftigelsesreformen.

Kommende aktiviteter for beskæftigelsesreformen

Igangværende aktiviteter

Styrelsen har udarbejdet en oversigt over de aktiviteter, der er sat i gang for at understøtte implementeringen.

Igangværende aktiviteter for beskæftigelsesreformen

Sidst opdateret: 24-05-2018