Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Om dagpengereformen

Med dagpengereformen styrkes incitamentet til at tage et arbejde i løbet af dagpengeperioden.

Folketinget har den 3. juni 2016 vedtaget lovforslag L 181 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge mv.).

Reformens intentioner

Formålet med dagpengereformen er:

  • at styrke incitamentet til at tage et arbejde i løbet af dagpengeperioden.
  • at det bliver mere attraktivt at tage et arbejde - også i kortere tid og til en evt. lavere løn, da der bliver mulighed for fleksibel genoptjening af op til et års ekstra dagpengeret.
  • at fremme mobiliteten og trygheden på det danske arbejdsmarked, samt sikre ro og stabilitet på dagpengeområdet til gavn for både lønmodtagere som arbejdsgivere.
Sidst opdateret: 23-05-2018