Spring over hovedmenu

Procesplan for implementering af aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats

På denne side kan du løbende finde information om kommende og igangsatte aktiviteter, der skal understøtte implementeringen af aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats.

Aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats udmøntes via lovgivning, der fremsættes i folketingsåret 2018/19 med henblik på, at langt det meste kan træde i kraft 1. juli 2019. Der er enkelte undtagelser:

  • Forenkling af opgørelsen af antallet af ordinært ansatte
  • Harmonisering af merbeskæftigelseskrav for offentlige og private arbejdsgivere.

De to initiativer forventes at træde i kraft den 1. januar 2020.

Der er løbende ikrafttrædelse ved bekendtgørelse af initiativerne om Min Plan, CV, selvbooking til flere målgrupper samt udvidelse af VITAS til flere områder.

Aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats udmøntes i to lovforslag, der forventes sendt i ekstern høring over vinteren 2018/2019:

  • ét lovforslag til en ny hovedlov (LAB)
  • ét lovforslag med konsekvensændringer i andre love.

Mere ansvar til a-kasser

Det er aftalt, at det over en fireårig periode skal være muligt for udvalgte a-kasser at varetage kontaktforløbet for deres medlemmer i opsigelsesperioden og de første tre måneders ledighed. A-kasseforsøget udmøntes via en forsøgsbekendtgørelse med hjemmel i den nye hovedlov om en aktiv beskæftigelsespolitik. Inden forsøgsbekendtgørelsen udstedes, vil der være en ansøgningsrunde for landets a-kasser om at deltage.

På denne side kan du læse om ansøgningsprocessen og de nærmere detaljer om initiativet:

Mere ansvar til a-kasser i aftalen om forenklet beskæftigelsesindsats

Sidst opdateret: 26-11-2018