Spring over hovedmenu

IT i forbindelse med aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering benytter forskellige former for IT-understøttelse ved implementering af aftalen.

Aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats vil indebære en række større og mindre IT-ændringer på Jobnet, DFDG (Det Fælles Datagrundlag), VITAS, Jobcenter planner mv. samt i jobcentrenes og i a-kassernes it-systemer.

Disse IT-understøttende tiltag vil borgeren, sagsbehandleren og virksomheden opleve i form af ændret funktionalitet i brugergrænsefladen, nyt og opdateret design og/eller nye og ændrede services (fx mulighed for SMS-tilmelding og notifikationer).

Derudover er der en række IT-understøttende opgaver af mere teknisk karakter, hvor der skal fjernes eller tilpasses en række registreringskrav for en række målgrupper, herunder laves valideringer i fx DFDG.

Kommunernes og a-kassernes leverandører varetager de ændringer, der kommer til at ske i jobcentrenes og a-kassernes it-systemer som følge af ændrede/nye snitflader i IT-systemer hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Jobcenter Planner bliver efter implementeringen af reformen udfaset med udgangen af 2020. Læse mere på Jobcenter Planner – administration af selvbookingstider.

Sidst opdateret: 03-09-2019