Spring over hovedmenu

Love, bekendtgørelser og vejledninger for aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats

Der vil være forskellige lovtekster, bekendtgørelser og vejledninger til aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats.

På denne side vil du løbende kunne se de lovtekster, bekendtgørelser, juridiske vejledninger m.m., som knytter sig til den nye lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Aftaletekst og lovforslag

Aftaleteksten og bilag på beskæftigelsesministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Love

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov nr. 548 af 07/05/2019 (nyt vindue)

Loven træder i kraft den 1. januar 2020. Loven står som gældende på Retsinformation, selvom den først træder i kraft den 1. januar 2020. Indtil den 1. januar 2020 finder den nuværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats anvendelse: 

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, LBK nr. 1342 af 21/11/2016 (nyt vindue) 

Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love (nyt vindue) 

Bekendtgørelser og vejledninger

Bekendtgørelser og vejledninger udarbejdes i løbet af 2019 i tre pakker. Se vedlagte tentative oversigt for information om, hvornår bekendtgørelserne i de tre pakker forventes sendt i høring. Behovet for yderligere, mere målrettede og emnespecifikke vejledninger vil efter lovens ikrafttræden løbende blive vurderet bl.a. ud fra Styrelsens samarbejde med kommuner, a-kasser og deres interesseorganisationer. 

Oversigt over pakker af bekendtgørelser og vejledninger ifm. LAB (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 02-10-2019