Spring over hovedmenu

Spørgsmål og svar om initiativet Mere ansvar til a-kasser

Vi modtager jævnligt spørgsmål om initiativet Mere ansvar til a-kasser, som kan være af generel interesse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samler på denne side svar på hyppigt stillede spørgsmål om mere ansvar til a-kasser. Siden opdateres løbende med nye spørgsmål og svar.

Er der mulighed for at justere i måltal for succeskriterier, hvis man får mulighed for at deltage med et mindre geografisk område (2. prioritet) end forudsat?

26-02-2019

A-kasser skal i deres ansøgning formulere mål- og succeskriterier for forsøget. Dette vil indgå i den løbende opfølgning med forsøget, hvorfor disse bør være formuleret så realistisk som muligt. Hvis der i forbindelse med udvælgelsesprocessen justeres på forsøget i forhold til det ansøgte, vil mål- og succeskriterier kunne tilpasses.

 

I forsøget skal a-kassen indkalde til første fællessamtale. Har medlemmet stadig mulighed for at vælge a-kassens deltagelse fra til første fællessamtale?

26-02-2019

Nej. Medlemmer i forsøget forventes ikke at få mulighed for at fravælge a-kassens deltagelse i første fællessamtale. Reglerne for fællessamtaler vil fremgå af forsøgsbekendtgørelsen og vejledningen.

 

Er det muligt at få tilsendt slides fra informations-mødet d. 01.02.19?

26-02-2019

Vi er glade for, at I fandt oplægget brugbart.

Slides fra informationsmødet den 1. februar 2019 (nyt vindue) 

Er der formelle krav til ansøgningen i forhold til skrifttype og størrelse?

26-02-2019

De officielle krav til ansøgningen er, at:

  • Ansøgningen skal ske gennem et skema offentliggjort på STAR.dk 
  • Ansøgningen skal adressere udvælgelseskriterierne
  • Ansøgningen må ikke overstige 10 sider. Der kan vedlægges bilag. Den samlede ansøgning, inklusiv bilag, må dog ikke overstige 20 sider.
  • Sendes til a-kasseforsoeg@star.dk

Opslag: Forsøg med mere ansvar til a-kasser

Ansøgningsskema (Word) (nyt vindue)

I forhold til skrifttype og størrelse på ansøgningen, vil det være oplagt at tage afsæt i den skrifttype og størrelse, der allerede fremgår i ansøgningsskemaet.

Skal a-kasserne have udarbejdet en funktion i deres it-systemer, der kan udveksle data med DFDG omkring afholdte samtaler i opsigelsesperioden?

26-02-2019

STAR forventet ikke, at der vil blive stillet krav til at samtaler i opsigelsesperioden kan indberettes til DFDG. A-kasserne i forsøget er dog forpligtiget til at dokumentere deres samtaler og aktiviteter med medlemmerne i forsøget. Sam-taler i opsigelsesperioden skal derfor registreres, så det kan indgå i den efter-følgende evaluering af forsøget.

Kan STAR oplyse lidt nærmere om forventningerne til starttidspunkt for forsøget?

26-02-2019

Forsøget forventes at træde i kraft 1. juli 2019. 

Det fremgår at bekendtgørelser og vejledninger udarbejdes i første halvår 2019. Kan STAR oplyse hvornår dette forventes?

26-02-2019

Vi har fuld forståelse for at bekendtførelsen til forsøget er af stor interesse for a-kasserne og deres it-udviklere. Derfor bestræber vi os på, at bekendtgørelsen kan offentliggøres hurtigst muligt. Desværre kan vi ikke give en konkret dato.

Sidst opdateret: 26-02-2019