Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om deling af information om kontaktforløbet mv. i forsøget med mere ansvar til a-kasser

Vi modtager jævnligt spørgsmål om deling af information i kontaktforløbet i forsøget med mere ansvar til a-kasser

02-09-2020

Jobcenteret skal som udgangspunkt ikke kontakte medlemmer, som er omfattet af forsøget, på nær i det tilfælde hvor jobcenteret har modtaget en konkret jobordre fra en arbejdsgiver, som jobcenteret finder relevant for medlemmet at søge.

En jobordre kan i, og uden for, forsøget være at sidestille med henvist arbejde efter § 11, stk. 2, nr. 3, i ny LAB. Jobcenteret må ikke kontakte medlemmer, der er omfatte af forsøg, på baggrund af stillingsannoncer.

Jobcenteret skal give arbejdsløshedskassen besked om kontakten og udfaldet heraf.

Læs mere om reglerne omkring jobcenteret kontakt til borgere omfattet af forsøget i § 8, stk.1 i vejledning til bekendtgørelsen for forsøget.

02-09-2020

STAR udvikler og offentliggør månedlige monitoreringsrapporter for forsøget, hvori centrale indikatorer for forsøget opgøres, herunder fx visitation ind og ud af forsøget og afholdelse af samtaler i forsøget. Monitoreringsrapporterne offentliggøres på jobindsats.dk 

https://www.jobindsats.dk/jobindsats/publikationer.aspx

 

Derudover evalueres forsøget. 

https://star.dk/reformer/forenkling-af-beskaeftigelsesindsats/mere-ansvar-til-a-kasser/monitorering-evaluering-og-tilsyn-med-forsoeget-om-mere-ansvar-til-a-kasser/

 

02-09-2020

For at understøtte et sammenhængende kontaktforløb for medlemmer omfattet af forsøget, får arbejdsløshedskassen i forsøget ansvaret for, at forsøgsdeltagere har en publiceret og opdateret Min Plan.

For medlemmer, som arbejdsløshedskassen inden for de første to uger af ledighedsforløbet vurderer skal modtage kontaktforløbet i jobcenteret, skal arbejdsløshedskassen kun lave udkast til min plan.

Læs mere om reglerne for Min Plan i § 11, stk.2 i vejledningen til bekendtgørelsen for forsøget.

02-09-2020

I forsøget skal a-kassen dele information omkring hvilke aftaler, indsats og aktiviteter, som borgeren har modtaget i forsøgsperioden.

I forsøgsperioden skal arbejdsløshedskassen registrere og godkende medlemmets Jobmål i Min Plan.

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering har gjort det muligt for arbejdsløshedskasserne at registrere jobmål direkte i Min Plan, på samme måde som jobcentrene gør i dag. Hvis arbejdsløshedskassen vælger ikke at registrere jobmål på samme måde som jobcenteret, skal arbejdsløshedskassen i stedet registrere borgerens jobmål i fritekstfeltet under ”krav til jobsøgning”. Jobmålet vil herefter blive vist sammen med ”krav til jobsøgning” i Min plan. Jobmålet vil herefter være tilgængeligt for medlemmet og jobcenteret

For at understøtte et sammenhængende kontaktforløb for forsøgsdeltagerne i forsøgsperioden, skal arbejdsløshedskassen registrere obligatoriske aktiviteter og indsatser med fremmøde og øvrige aktiviteter, som er relevante at kende for jobcentrene, i Min Plan.

Jobcenteret skal som udgangspunkt først registrere i Min Plan fra det tidspunkt, hvor medlemmet er overgået til et kontaktforløb i jobcenteret. Det er dog med undtagelse af registreringer ved bevilling af tilbud efter kapitel 11-14, mentorstøtte efter kapitel 26, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Læs mere om reglerne for Min Plan i § 11, stk.2 i vejledningen til bekendtgørelsen for forsøget.

Sidst opdateret: 05-08-2021