Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om ny midlertidig og almindelig arbejdsfordelingsordning

Vi modtager jævnligt spørgsmål om deling af information i kontaktforløbet i forsøget med mere ansvar til a-kasser

29.10.2020

Det kommer an på, om personen allerede er omfattet af forsøget eller ej.

Personer, som ikke allerede er visiteret til forsøget

Nej. Personer, som omfattes af den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning og som ikke allerede er visiteret til forsøget, skal ikke være en del af forsøget, mens de er omfattet af ordningen.

Det skyldes dels de særlige regler for fritagelse fra indsats og jobsøg-ning i den midlertidige ordning, dels at personer omfattet af ordningen ikke forbruger af en dagpengeret og derfor ikke indplaceres i en dagpengeperiode i forbindelse med, at de melder sig ledige under fordelingen.

Hvis et medlem er omfattet af den midlertidige arbejdsfordelingsordning på tidspunktet for visitation til forsøget, så skal personen derfor ikke visiteres til forsøget.

Medlemmer, som er omfattet af den ny midlertidige arbejdsfordeling, men som alligevel er visiteret til forsøget, skal derfor visiteres ud af forsøget igen. I dette tilfælde bruger a-kassen afslutningsårsag 36 - ”Sletning af fraværsforhold”.

Et medlem er omfattet af den midlertidig arbejdsfordelingsordning hvis:

 • Medlemmet har persongruppemarkeringen ("Arbejdsfordeling - ny midlertidig ordning") og/eller er registreret i AB 293 som om-fattet af den midlertidige ordning.

Jobcenteret registrerer altid oplysningen om at et medlem er omfattet begge steder. For yderligere om registreringer ifm. midlertidig arbejdsfordelingsordning se nedenstående spørgsmål og svar herom.

Midlertidig arbejdsfordelingsordning – personer, som allerede er en del af forsøget

Ja. Personer, som allerede er en del af a-kasseforsøget og som i løbet af forsøgsperioden bliver omfattet af den midlertidige arbejdsfordelingsordning, skal forblive i forsøget. Disse personer har allerede modtaget indsats i forsøget og skal fortsætte deres indsats i forsøget såfremt de fortsat er ledige efter endt arbejdsfordeling.

 

29.10.2020

Ja. Når en person bliver omfattet af den almindelige arbejdsfordelingsordning, bliver personen indplaceret og bruger af sin dagpengeret (dog forbruges der ikke i perioden 14. september til 31. december 2020 jf. lov nr. 1337 af 11. september 2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., men der sker indplacering).

Såfremt personen i løbet af en helt almindelig arbejdsfordeling genindplaceres, vil vedkommende være i målgruppen for forsøget og skal visiteres hertil. Personer, som allerede er omfattet af forsøget, skal forblive omfattet – og skal dermed ikke visiteres ud af forsøget bare fordi de bliver omfattet af en almindelig fordeling.

29.10.2020

Proces for oprettelse, registrering og deling af information herom mellem jobcenter og a-kasse ifm. den midlertidige arbejdsfordeling er som følger.

 1. Virksomheden udfylder to blanketter vedrørende arbejdsfordeling (AB292 og AB293) og sender dem til jobcenteret.
 2. Jobcenteret tjekker at blanketterne er udfyldt korrekt.
 3. Såfremt dette er tilfældet gør jobcenteret følgende:

  a. Melder de borgere som er omfattet af arbejdsfordelingen ledige. Dagpengemodtagere tilmeldes med ledighedsgraden "arbejdsfordeling".

  b. Registrerer dem som omfattet af arbejdsfordelingen i DFDG med fraværskode ”Arbejdsfordeling op til 6 uger” (fravær id 71).

  Denne kode anvendes i hele perioden med ny midlertidig arbejdsfordelingsordning også selv om perioden er længere end 6 uger. Hvis perioden er længere end 6 uger, er det nødvendigt, at jobcentret registrerer flere på hinanden efterfølgende "arbejdsfordeling op til 6 uger" (id 71), for at sikre at personen omfattes af de lempelige rådighedskrav under hele perioden.

 4. Jobcenteret registrerer også en persongruppemarkering på de personer der er omfattet af den nye midlertidig arbejdsfordeling, således at det er muligt at skelne, hvilken ordning en person med "arbejdsfordeling op til 6 uger" (id 71) er omfattet af (midlertidig/ alm.). Styrelsen har oprettet en persongruppe-markering til formålet - ("Arbejdsfordeling - ny midlertidig ordning").
 5. Jobcenteret underretter a-kassen om arbejdsfordelingen og hvilke medlemmer, som er omfattet ved at sende kopi af blanket AB 292 og AB 293. Jobcentret underretter alene den enkelte a-kasse om dennes egne medlemmer.

Bemærkning: Oprettelse af en alm. Arbejdsfordeling er identisk med ovenstående på nær:

 • registrering af persongruppemarkeringen i DFDG og,
 • at der i den alm. ordning skal registreres når arbejdsfordelingen er over 6 uger (fravær id 72) for den del af perioden, der overstiger 6 uger og fravær id 71 for de første 6 uger af arbejdsfordelingen.
Sidst opdateret: 01-12-2020