Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om samtaler i forsøg med mere ansvar til a-kasser

Vi modtagere jævnligt spørgsmål om samtaler i forbindelse med a-kasse forsøget, som kan have generel interesse.

09/03-2020

Fællessamtalen er en oplagt overdragelsessamtale, da denne forventes placeret sidst i forsøgsperioden (omkring 3 måneders ledighed). Det er i forsøget a-kassen, der indkalder til den fælles jobsamtale. Det fremgår af bekendtgørelse og vejledning, at ”det er som udgangspunkt jobcentret, der ud fra en helhedsorienteret vurdering af medlemmets ledighedssituation vurderer, om jobcenteret deltager i den fælles jobsamtale i arbejdsløshedskassen. Jobcenteret skal dog deltage, hvis medlemmet anmoder herom. Jobcenteret skal ikke deltage, hvis medlemmet ikke ønsker jobcenterets deltagelse, uanset jobcenterets vurdering af medlemmets behov herfor. Jobcenteret kan vælge at deltage i den fælles jobsamtale via digitalt fremmøde fx videolink, medmindre medlemmet anmoder jobcenteret om at deltage ved personligt fremmøde.”

Læs mere om fællessamtaler i forsøget i § 4, stk.2. i vejledningen til bekendtgørelsen for forsøget.

09/03-2020

Ja, Jobcenteret skal, på samme måde som a-kassen uden for forsøget, lave en individuel vurdering af om jobcenteret bør deltage i den 1. fællessamtale i a-kassen, fra gang til gang. Jobcenteret kan således ikke konsekvent fravælge at deltage i fællessamtaler i a-kassen generelt.

Jobcenteret skal endvidere deltage i de tilfælde, hvor borgeren anmoder herom.

Læs mere om fællessamtaler i forsøget i § 4, stk.2. i vejledningen til bekendtgørelsen for forsøget.

09/03-2020

Jobcenteret kan via borgerens Min Plan samle information om den ledige, idet a-kassen er forpligtet til at registrere al relevant information omkring borgeren, herunder jobmål, krav til jobsøgning samt referat af samtaler og aktiviteter, som borgeren har deltaget i.

Læs mere om hvilke oplysninger a-kassen deler via Min Plan i § 11, stk.2 i vejledningen til bekendtgørelsen for forsøget.

09/03-2020

Det registrerer a-kassen via DFDG. For viden om hvordan oplysningen vises i jobcenterets lokale sagsbehandlingssystem henvises jobcenteret til spørge leverandøren af sagsbehandlingssystemet hhv. Schultz eller KMD.

03-09-2020

STAR har i forbindelse med Forenklingen af love om en aktiv beskæftigelsesindsats eller i udmøntningen af forsøget ikke sat krav om, at jobcentre eller a-kasser skal være klar med videosamtaler fra 1. januar 2020. Samarbejdet omkring brug af video i fællessamtalerne, skal således aftales imellem a-kasse og jobcenter.

Læs mere om fællessamtaler i forsøget i § 4, stk. 2. i vejledningen til bekendtgørelsen for forsøget.

Sidst opdateret: 03-09-2020