Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om visitation fra forsøget om mere ansvar til a-kasser

Vi modtager jævnligt spørgsmål om visitation fra forsøget om mere ansvar til a-kasser, som kan være af generel interesse.

09/03-2020

Borgeren er omfattet af forsøget hvis vedkommende har fritagelsesmarkeringen id-75 ”Kontaktforløb er hos a-kassen”.

09/03-2020

A-kassen opretter fraværet og sætter startdato.

09/03-2020

Hvis jobcenteret har udstedt frister for selvbooking, medlemmet har booket jobsamtaler eller jobcenteret har indkaldt til fælles jobsamtaler annulleres disse automatisk af det fælles it-baserede datagrundlag (DFDG), når arbejdsløshedskassen markerer medlemmet inde i forsøget.

Eksempel: genindplacering

En dagpengemodtager har et igangværende kontaktforløb i jobcenteret. Medlemmet har løbende måneder med fast arbejde og har på et tidspunkt arbejdet nok til, at vedkommende genoptjener retten til en ny dagpengeperiode og får en ny indplacering. Medlemmet har løbende været i kontakt med jobcenteret og har på tidpunktet for den nye indplacering booket en jobsamtale i jobcenteret. Da medlemmet er påbegyndt en ny dagpengeperiode og lever op til kravene efter § 2, markeres vedkommende med en fritagelsesmarkeringen hvilket visiterer borgeren til forsøget. Den bookede jobsamtale i jobcenteret annulleres herefter automatisk.

Læs mere om booking af samtaler og frister i § 4, stk. 3 i vejledningen til bekendtgørelsen for forsøget.

09/03-2020

I forsøget er en borger omfattet af forsøget indtil vedkommende har forbrugt mere end tre måneders dagpenge forbrug defineret som hhv. 410 timer for fuldtidsledige og 333 timer for deltidsforsikrede.
Hvis en fultidsforsikret borger går i job fx efter 200 timer forbrug vil vedkommende fortsat omfattet af forsøget mens han er i job. Han vil derfor fortsat have en fritagelsesmarkering i (75) i DFDG.  Hvis borgeren bliver ledig igen vil han fortsætte sit kontaktforløb i a-kassen indtil han har forbrugt 410 timer.

Jobcentre med sagsbehandlingssystemet Facit oplever, at fritagelsesmarkeringen gør, at de ikke kan afslutte en sag på en borgere, som fx er gået i arbejde. Dette er et problemer for sagsstyringen i jobcenteret.

Hvis i som jobcenter oplever lignende problemer skal i fejlmelde det til jeres IT-leverandør hhv. Schultz eller KMD. Idet problemet skyldes en automatik, som er sat op i det lokale sagsbehandlingssystem, er det ikke en problemstilling som kan/skal løses i STAR.

Læs mere om reglerne for visitation ind og ud af forsøget i § 1 og 2 og om opgørelse af forsøgsperioden i § 9, i vejledningen til bekendtgørelsen for forsøget.

Sidst opdateret: 03-09-2020