Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om sygedagpenge i forsøg med mere ansvar til a-kasser

Vi modtagere jævnligt spørgsmål om sygedagpenge i forsøget, som kan være af generel interesse.

09/03-2020

Nej, ikke nødvendigvis. Borgeren bliver i forsøget indtil udgangen af den måned, hvor a-kassen har registreret 410/333 timers forbrug af dagpengeretten. Sygdom fører ikke automatisk til udgang af forsøget. A-kassen kan dog vurdere, at en borger har komplekse problemstillinger ift. af komme i job og derfor har behov for et kontaktforløb i jobcenteret.

Læs mere om opgørelse af forsøgsperioden i § 9 i vejledningen til bekendtgørelsen for forsøget.

09/03-2020

Ja – hvis ikke den ledige har brugt over hhv. 410/333 timer dagpenge så er vedkommende fortsat omfattet af forsøget. A-kassen vil således genoptage forløbet.

Læs mere om opgørelse af forsøgsperioden i § 9 i vejledningen til bekendtgørelsen for forsøget.

09/03-2020

Nej, forsøgsperioden i a-kasseforsøget er fast (hhv. 410/333 timer) og forlænges ikke på grund af sygdom.

Læs mere om opgørelse af forsøgsperioden i § 9 i vejledningen til bekendtgørelsen for forsøget.

09/03-2020

Det er en kendt problemstilling, at det i visse tilfælde kan være en udfordring at få gennemført de lovmæssige samtaler med ledige borgere, som veksler mellem dagpenge og sygedagpenge.

Denne problemstillingen kan også forekomme i forsøget. Det i forsøget a-kassens, som har ansvaret for, at alle borgere, som modtaget et kontaktforløb i a-kassen har deltaget i minimum to jobsamtaler og en fælles jobsamtale inden for forsøgsperioden. STAR fører månedligt tilsyn med a-kassens afholdelse af jobsamtaler i forsøget og tal herfor offentliggøres i månedlige monitoreringsrapporter for forsøget.

Alle dagpengemodtagere, inklusiv forsøgsdeltagere, har krav på mindst fire jobsamtaler og 2 fællessamtaler inden for de første seks måneders ledighed. Efter at et medlem er overgået til kontaktforløbet i jobcenteret, er det, lige som i det almindelige kontaktforløb, jobcenterets ansvar, at alle medlemmer modtager de samtaler, de har krav på. I de forventeligt få tilfælde, hvor et medlem overgår til jobcenteret uden at have modtaget mindst to jobsamtaler og en fællessamtale, er det jobcenterets ansvar at afholde de resterende jobsamtaler. Såfremt i som jobcenter oplever, at problemet er stigende for borgere som deltager i a-kasseforsøget opfordres i til at gå i dialog med den lokale a-kasse herom.

Sidst opdateret: 03-09-2020