Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Generelle spørgsmål om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats

Styrelsen opdaterer løbende generelle spørgsmål og svar i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål

27-04-2021

I april 2022 vil styrelsen første gang foretage en samlet opgørelse af kommunernes resultater og beskæftigelsesindsats med henblik på at vurdere, om kommuner skal omfattes af skærpet tilsyn.

For kommunernes resultater gælder, at opgørelsen vil ske på baggrund af den i april 2022 nyeste benchmarking af kommunernes resultater.

For kommunernes beskæftigelsesindsats gælder, at opgørelsen af kommunens opfyldelse af fokusmålene for hhv. samtaler og tilbud også foretages i april 2022. Dette vil ske på baggrund af data for perioden 1. januar - 31. december 2021.

I 2021 og 2022 er der fastsat midlertidige regler for skærpet tilsyn.

Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

27-04-2021

Målinger af kommunernes opfyldelse af fokusmålene opdateres månedligt på Jobindsats.dk, herunder også i jobcenterindbliksrapporter. Tallene for en given måned offentliggøres ca. 2 måneder efter månedens afslutning. Det betyder eksempelvis, at tal for januar vil blive offentliggjort ultimo marts måned.

Målingerne og jobcenterindblikskrapporten kan anvendes af kommunerne til løbende at følge op på beskæftigelsesindsatsen.

27-04-2021

Det er korrekt, at der ikke er et krav om et aktivt tilbud inden for de første 6 måneder for personer i jobafklaringsforløb eller ressourceforløb.

Med forenklingen af beskæftigelsesindsatsen er det dog besluttet at skærpe fokus på de kommuner, der ikke lever op til intentionerne i forenklingen, men efterlader borgere passive uden indsats og kontakt med jobcenteret i længere perioder.

Derfor vedrører minimumskravene i fokusmålene for det skærpede tilsyn også personer, som modtager ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb. Det skal dog bemærkes, at kommuner i udgangspunktet ikke omfattes af skærpet tilsyn på baggrund af indsatsen over for en enkelt målgruppe, men på baggrund af den samlede indsats overfor alle målgrupper.

I 2021 og 2022 er der fastsat midlertidige regler for skærpet tilsyn.

Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

 

04-11-2020

Hvis en kommune skal have foretaget en sagsgennemgang i forbindelse med at være blevet omfattet af skærpet tilsyn - og fokusmålene ikke var opfyldt for personer, som modtager ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb - skal sagsgennemgangen også omfatte sager fra denne ydelsesgruppe.

Sagsgennemgangen skal belyse årsagerne til, at kommunens indsats ikke lever op til minimumskravene, herunder eventuelle organisatoriske, ledelsesmæssige og administrative forhold i kommunen, der vurderes at være medvirkende årsag til den mangelfulde indsats.

 

Sidst opdateret: 27-04-2021