Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål til resultatmåling om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats

Styrelsen opdaterer løbende spørgsmål og svar om resultatmåling i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål

29-01-2020

Førtidspensionister indgår ikke i resultat- eller indsatsmålingerne for skærpet tilsyn.

03-04-2020

Som resultatmål er det politisk bestemt, at kommunens faktiske ydelsesgrad ikke må overstige kommunens forventede ydelsesgrad. Kommuner, som ikke lever op til resultatmålet, og som samtidig ikke lever op til fokusmålene, omfattes af skærpet tilsyn.

Der er ikke forskel på kravene i det skærpede tilsyn ud fra hvor langt kommunernes faktiske ydelsesgrad er fra den faktiske ydelsesgrad. Styrelsens arbejdsmarkedskontorer følger løbende op i forhold til hver enkelt kommune, som vurderes at være i risiko for skærpet tilsyn. Her vil dialogen med kommunen tage afsæt i den konkrete situation.

03-04-2020

De tidligere kommune klynger blev ikke opdateret månedligt. Sidste gang, de gamle kommuneklynger blev opdateret, var i 2013, og før det blev de opdateret i 2006.  Den nuværende benchmarking opdateres derfor i en meget hyppigere kadence, da den opdateres halvårligt.

03-04-2020

Tallene fremgår indtil videre af Beskæftigelsesministeriets benchmark. Tallene vil efter suspenderingsperiodens afslutning blive udstillet i en kommende resultatmåling, som vil kunne findes under Jobcenterindblik på Jobindsats. Med den kommende resultatmåling vil det blive muligt på Jobindsats.dk at se det præcise tal for kommunernes faktiske andel.

03-04-2020

Partierne bag den politiske aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats har besluttet, at kommunerne ikke skal måles på antallet af førtidspensionister med bopæl i kommunen.

Når personer på førtidspension ikke indgår i beregningen af kommunens forventede andel på offentlig forsørgelse, vil det hellere ikke give mening, at de indgår i kommunens faktiske andel på offentlig forsørgelse.

Hvis førtidspensionister indgik i den faktiske andel af borgere på offentlig forsørgelse, så vil den faktiske andel pr. automatik være højere end den forventede, da den faktiske ville omfatte flere offentlige ydelser end den forventede.

03-04-2020

Det økonomiske potentiale beregnes enkeltvist på dagpengeområdet, kontanthjælpsområdet og sygedagpengeområdet, hvorefter det økonomiske potentiale i kategorien alle ydelser under ét beregnes som summen af det økonomiske potentiale for de tre enkelte ydelseskategorier.

På samme vis er det faktiske og forventet ydelsesomfang for alle ydelser under ét summen af det faktiske og forventet niveau for hver af de tre enkelte ydelseskategorier.

Fordi den kommunale besparelse ved, at én borger forlader forsørgelse, ikke er den samme på tværs af ydelsesgrupperne, kan en kommune godt havde færre borgere på offentlig forsørgelse end forventet, men samtidig have et økonomiske potentiale ved, at flere borgere forlader forsørgelse.

Sidst opdateret: 03-09-2020