Spring over hovedmenu

Jobreform fase I

Jobreformen indfører bl.a. et nyt kontanthjælpsloft og en 225-timersregel og har som formål, at flere i kontanthjælpssystemet skal ud på arbejdsmarkedet.

Aftale om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I – blev indgået den 18. november 2015. Loven, der udmønter aftalen, blev vedtaget den 17. marts 2016.

Reformens intentioner

Formålet med at indføre et nyt kontanthjælpsloft og en 225-timersregel for modtagere af kontanthjælp mv. (selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- og kontanthjælp) er, at det bedre skal kunne betale sig for modtagere af kontanthjælp mv. at komme ud på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende.

Aftaletekst og lovforslag

Aftaletekst og bilag på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Lovforslag L 113, 2015-16, om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love (nyt vindue)

Lovforslag L 4, 2016-17, om ændring af lov om aktiv socialpolitik og barselsloven (Præciseringer af jobreform fase I og konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær m.v.). (nyt vindue)

Bekendtgørelser og vejledninger

Bekendtgørelse nr. 474 af 22. april 2020 om kommunernes pligt til varsling, vejledning m.v. af modtagere af integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, hvis hjælp kan bortfalde eller blive nedsat som følge af 225-timersreglen på retsinformation.dk (nyt vindue)

Bekendtgørelse nr. 1599 af 27. december 2019 om beregning af den samlede hjælp efter § 25 b i lov om aktiv socialpolitik og fordelingen af opgaver mellem kommunen og Udbetaling Danmark efter § 25 d i lov om aktiv socialpolitik på retsinformation.dk (nyt vindue)

Vejledning nr. 9514 af 30. juni 2021 om 225-timersreglen for ægtepar og ugifte der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 11 på retsinformation.dk (nyt vindue)

Vejledning nr. 10322 af 20. december 2016 om de øvre grænser for den samlede hjælp (kontanthjælpsloftsvejledningen) på retsinformation.dk (nyt vindue)

Borgerrettede film

Film om kontanthjælpsloftet

Film om 225-timers-reglen