Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kommende aktiviteter for jobreform fase I

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering igangsætter løbende forskellige indsatser, der støtter implementeringen af jobreform fase I.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en oversigt over de implementeringsunderstøttende aktiviteter, der planlægges gennemført i forbindelse med jobreform fase I.

De kommende aktiviteter indgår i en oversigt, der viser intentionerne bag de konkrete indsatser. Der er tale om en foreløbig oversigt, der løbende vil blive opdateret med nye aktiviteter.

Den foreløbige oversigt over kommende aktiviteter i forbindelse med jobreform fase 1 (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 07-11-2018